Připravované akce

Kárafest - 22.11.2014 - v sále restaurace Maximum v Třeboradicích,čas zahájení ještě upřesníme.Celý výtěžek z této akce jde na floorbalový team vozíčkářů  Jaguars Praha.Těšíme se na hojnou účast.